Skip to content

Bug – najdziksza polska rzeka

Najdziksza polska rzeka

Bug to najdziksza i jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce. Jest to rzeka graniczna, która płynie przez trzy kraje: Polskę, Białoruś i Ukrainę. Bug ma długość 772 km i jest częścią zlewni Wisły. Na swoim biegu tworzy malownicze meandry, wyspy i starorzecza – na bardzo długich odcinkach płynie całkowicie niezmienionym, naturalnym korytem, wiosną rozlewając się szeroko na okoliczne łąki i pola. Jest to raj dla miłośników przyrody i kajakarzy, zaś na brzegach Bugu można spotkać wiele gatunków zwierząt i roślin, które są chronione lub zagrożone wyginięciem. 

Rzeka Bug jest ważnym szlakiem historycznym i kulturowym, który łączy różne tradycje i zwyczaje ludów zamieszkujących jego okolice. Na jej brzegach znajdują się liczne zabytki, takie jak zamki, pałace, cerkwie czy kościoły.

Wędkowanie w Bugu z przewodnikiem wędkarskim

Bug to dzika i malownicza rzeka, o zmiennym charakterze na różnych odcinkach. Wędkarze cenią ją za bogactwo gatunków ryb oraz piękno nadbużańskiej przyrody.

Na naszych wyprawach często skupiamy się na rybach drapieżnych, żerujących w silnym nurcie oraz w licznych kamienistych i rafowych miejscach – bolenie i sandacze łowimy zarówno w dzień (najczęściej w głębokich rynnach i w miejscach gdzie nurt załąmuje się i wiruje), jak i wieczorami i w nocy, gdy ryby te często wychodzą na płytsze kamieniste płanie.  W spokojnym nurcie, zakolach i meandrach często łowimy szczupaki, których królestwem jednak są liczne starorzecza, zasilane wodą i rybami z rzeki zwłaszcza podczas powodzi i wiosennych wezbrań. Ryby te osiągają tutaj imponujące rozmiary, z rzadka przekraczając nawet magiczny metr długości. 

Oczywiście w Bugu łowimy także inne gatunki ryb: okonie, klenie, brzany, sumy, oraz ryby spokojnego żeru: leszcze, płocie, a w starorzeczach karpie, liny i karasie.

Dowiedz się więcej o naszych wędkarskich wyprawach tutaj. 

Obserwowanie przyrody nad Bugiem

Obserwowanie zwierząt i ptaków nad Bugiem to wspaniała przygoda dla miłośników przyrody. Bug jest jedną z nielicznych, większych rzek w Europie o nieuregulowanym korycie, co sprawia, że jest bardzo malowniczy i bogaty w różnorodne gatunki fauny i flory. Na jego brzegach i wyspach można spotkać bobry, wydry, łosie, jelenie i dziki, a także ponad 200 gatunków ptaków wodno-błotnych i leśnych. Można tu spotkać m.in.: bociana białego i czarnego, żurawia, czaple siwą i białą, orła bielika i rybołowa, kanię rudą i czarną, myszołowa, sokoła wędrownego i pustułkę. W okresie wiosennym, Bug rozlewa się na licznych zakrętach, tworząc idealne środowisko lęgowe dla ptaków wodnych. Obserwowanie zwierząt i ptaków nad Bugiem najlepiej odbywa się z łodzi lub pontonu, którym można cicho podpłynąć do miejsc przebywania i żerowania zwierząt, nie zakłócając ich spokoju. Można też skorzystać z drona, który pozwala na zrobienie niezwykłych zdjęć z powietrza. 

Szczególnie atrakcyjnym miejscem do obserwacji przyrody jest Nadbużański Park Krajobrazowy, który obejmuje część doliny Bugu i chroni jej wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe. Został utworzony w 1995 roku w celu ochrony unikatowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny Bugu. Park obejmuje ponad 30 tysięcy hektarów powierzchni i jest podzielony na trzy strefy: ochronną, aktywnej ochrony i krajobrazową. W parku można podziwiać różnorodne siedliska: lasy łęgowe, torfowiska, łąki, pastwiska, pola uprawne i starorzecza. 

Obserwowanie zwierząt i ptaków nad Bugiem to nie tylko przyjemność dla oka, ale także dla ucha. Można tu usłyszeć zwyczajne i niezwykłe zarazem odgłosy natury: klekot bocianów, klangor żurawi, stukanie dzięciołów i śpiew wielu gatunków ptaków. 

Zobacz naszą galerię zdjęc z nad rzeki Wisły i dołącz do nas na wyprawę nad rzekę!