Skip to content

Lokalizacje

Wisła

Królowa polskich rzek

Ostatnia duża, nieuregulowana europejska rzeka płynąca na długich odcinkach w zupełnie naturalnym krajobrazie.

Wciąż jeszcze bardzo rybna, zamieszkiwana przez niezliczone ilości dzikich ptaków i zwierząt.

Lokalizacje – Wisła, Narew, Bug, Puszcza Kampinoska

„Małe Mazury”

Dzikie jeziora ukryte wśród pól i lasów

W bezpośredniej bliskości Warszawy mamy kilka nieznanych nikomu perełek – niewielkich  eutroficznych jezior do złudzenia przypominających mazurskich „starszych braci”.

Pełne okoni i szczupaków i zamieszkiwane przez ogromne ilości ptactwa.

Puszcza Kampinoska

Zielone płuca Warszawy

Ogromny kompleks leśny, w większości należący do Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Puszcza jest miejscem występowania m.in. endemicznej brzozy czarnej. Do licznie zamieszkujących ją zwierząt należą bobry, łosie, jelenie czy sarny. Mając więcej szczęścia możemy zobaczyć wilka lub rysia.

Lokalizacje – Wisła, Narew, Bug, Puszcza Kampinoska

Inne rzeki

Bug, Narew, Wkra, Bzura

Meandrujący Bug wartko płynący przez piaszczysto-gliniaste tereny, Narew tocząca swoje czarne wody przez bagienno-torfowe tereny czy płytkie i kamieniste Wkra i Bzura…

Każda z nich daje doskonałe możliwości do obserwacji ptaków i zwierząt lub wędkowania.

Lokalizacje – Wisła, Narew, Bug, Puszcza Kampinoska